Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doznivani:prednaska10

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

doznivani:prednaska10 [11.10.2014 15:23] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​10}}
 +====== 10. Všechno mrtvé ve stvoření má býti vzkříšeno,​ aby se soudilo. ======
  
 +**P**oslední soud! Každé zaslíbení,​ které s ním souvisí, mluví o vzkříšení všech mrtvých ke konečnému soudu. Lidé však mylně vykládají pojem tohoto výrazu. Nemá býti řečeno: Vzkříšení //všech// mrtvých, nýbrž vzkříšení //všeho// mrtvého! To znamená: Oživení všeho toho, co jest ve stvoření bez pohybu, aby to pro Boží soud //oživlo// a ve své činnosti bylo buď povzneseno, nebo vyhubeno!
 +
 +Nic nezůstane nyní bez pohybu. Živá síla, která proudí nyní zesílena veškerým stvořením,​ žene, tlačí a nutí všechno k pohybu. Touto silou zesílí i to, co dosud bylo v klidu nebo dřímalo. Bude to probuzeno, posíleno a //musí// se proto projeviti. Všechno bude v procitlé činnosti jakoby vytaženo na světlo, i když se to bude chtít ukrývati. Možno také říci, že všechno přijde samo na světlo a musí se ukázati. Nemůže již nadále dřímati nic, co existuje. Řečeno lidovými slovy: Vyjde to na světlo!
 +
 +Vlivem nového vniknutí Světla bude v celém tomto stvoření všechno jen život a činnost! Světlo při tom mocně všechno přitahuje … a to se souhlasem, nebo proti vůli toho, co dosud odpočívá v tomto stvoření v klidu, nebo jest snad dokonce ukryto. Všechno přijde na konec do styku s tímto Světlem. Nemůže mu uniknout nic, i kdyby to mělo křídla ranních červánků. Žádné místo v celém stvoření nemůže před tím poskytnouti ochrany. Nic nezůstane neosvětleno.
 +
 +V pohybu této přitažlivosti musí se však na tomto Světle rozplynout a shořet všechno, co nesnese jeho záře, co se tedy samo k tomuto Světlu již nesnaží. Všechno spějící ke Světlu však rozkvete a zesílí v čistotě svého chtění!
 +
 +Tak jest tomu také se všemi //​vlastnostmi//​ duší pozemských lidí. Co se dosud v klidu zdálo býti mrtvé, co dřímalo, člověku samému často neznámé, to procitne touto silou a bude jí zesíleno, stane se to myšlenkou a činem, aby se pak podle způsobu své činnosti samo soudilo na Světle! Uvažte, že oživne i to, co odpočívá //ve vás!// V tom jest vzkříšení všeho mrtvého! V tom jest živoucí soud! Poslední soud!
 +
 +Musíte při tom všechno vyřídit sami v sobě, musíte se očistit, nebo jinak zajdete se zlem, nabude-li ve vás převahu. Pak by vás zastavilo a s pěnivým sykotem se srazilo nad vaší hlavou, aby vás strhlo do propasti rozkladu. Neboť zlo nemůže dále obstáti v lesku Božské síly!
 +
 +Proto jsem vám dal Slovo, které ukazuje cestu a jež vás v probuzení tohoto stvoření povede neúchylně do světlých výšin. Ono vás nenechá padnout, děj se co děj, ať doutná cokoliv ve vás! Mějte ve věrném přesvědčení svůj pohled upřen ke Světlu a když jste správně pochopili moje Slovo a přijali je do svých duší, pak budete stoupat klidně vzhůru ze zmatků, očistěni a zjasněni, uvolněni ode všeho, co by vám dosud bylo mohlo bránit ve vstupu do ráje.
 +
 +Proto bděte a modlete se, abyste nezkalili svůj jasný pohled ješitností a domýšlivostí,​ těmito nejhoršími léčkami na pozemské lidi! Střezte se! Jak jste připravili půdu v sobě, tak se vám stane!
doznivani/prednaska10.txt · Poslední úprava: 11.10.2014 15:23 autor: Marek Ištvánek