Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sk:sbornik3:o_zarici_hvezde

O Žiariacej hviezde.

19. mája 1929, Turíce

Potom však nastane trasenie, ktorým sa podmieňuje blízkosť Hviezdy a všetky svetové telesá závisíte od tejto určenej chvíli. To je chvíľa, kedy nastane kríženie lúčov, kedy sa za sebou stretnú záchvevy a dotknú sa bodu, ktorý sa celkom ochotne spojí so zákonom tiaže vo vašom systéme.

Znamenia sa krútia, Lev mení miesto. Preto bude rytmus hviezdnych dráh nový a cudzí a to otrasie všetkým. To naplní atmosféru plynmi, farebnými výparmi, ligotá sa vzduch, trasie a chveje sa každý lúč, to sa pohybuje – pozorovateľné okom – na Zem z nebeského telesa. To sa chvejú strašné zachvievania okolo telesá, na Zemi sa vám to stane zreteľným.

Modrasto sa ligotajúce svetlá tancujú vám pred očami, ktoré slnečným pletencom zatrasú, že vy nie ste schopný sa postaviť, ovládne vás závrat, nohý zlyhajú.

Keď sa usilujete dvojnásobne sa pohybovať, potom toto všetko je sila v procese premien. Viete, čo to je, čo to znamená a usilujte sa to ovládať. Avšak nie s meravým násilím, ale s múdrosťou. Je teraz prikázaním vo všetkom držať mieru. Ovládanie vo všetkom, duchovne, telesne, duševne a myšlienkovo.

Bude to ťažké, obrovské súženie všetko toto pochopiť tým, ktorí všetky svoje nové prežitia a skúsenosti merajú iba silou rozumu. Drviaca sila stravuje ich na tele aj na duši. Cez priestor prúdia teraz kvanta 1) z lúčov, ktoré sa ligotajú ako tisícnásobne lomené slnečné svetlo vo všetkých farbách, tieto lúče vykonávajú bolestné pôsobenia na nervy. Majú takmer drviaci, rozleptajúci účinok na všetku hustotu. Vstupujú tu hlavne ostro tam, kde by sa pozemské chcenia chceli tlačiť pred dôležitými požiadavkami ducha; vytvárajú konflikty, ktoré naliehajú na uplatnenie sa a na boj a na zničenie. Vyťahujú všetko zlo a osvetľujú to prenikavo, a to pochádza z očisty, zlepšenie alebo vylúčenie.

Preto dajte len čistým myšlienkam prúdiť vo vás, avšak ešte viac z vás vychádzať, lebo pomáhajú posilniť prameň sily vo vás, zatiaľ čo jemné obaly, ktoré sa okolo vás budujú, prijímajú svetlé žiarenia vždy rýchlejšie, vždy čistejšie a vždy viac poskytujú ochranu. Nehútajte viac, ani o vás, ani o iných. Nechajte každého niesť samého jeho bremeno, ktoré on na seba naložil. Nezaťažujte sa tým, nemôžete inak vzlietnuť do výšin, na to miesto by ste mali stúpiť nezaťažení.

V pohybe súdu sa vytvárajú žiarenia, ktoré povzbudzujúco prejdú do hrubohmotného sveta a tu vhodne pôsobia na rovnaký druh, ktorý v sebe nesú. Ak je to však raz tak ďaleko, tak sa nedá na tom nič zmeniť; lebo ak sa ľudia potom ešte aj odrazu polepšia, tak sa musí toto nové, dobré chcenie najprv v jemnohmotnosti znova vytvoriť, musí tam až do celkom určitého stupňa dozrieť, aby až potom svojim druhom žiarenia pôsobilo na to hrubohmotné. Medzitým sa však už to vyzúri od tam bežiaceho v hrubohmotnosti pokojne ďalej, lebo to má skrze vaše zmenené chcenie až potom prijať rovnakou cestou a môže tak oveľa neskôr pôsobiť v hrubohmotnosti, ako to vami vzniklo! Možnosť urýchlenia pritom spočíva v sile chcenia!

A preto som Vás zavčas upozornil na dianie, katastrofy v duchovnom, v bytostnom a v jemnohmotnom svete, aby zmena vo vašom chcení nebola schopná pôsobiť až potom, keď táto Zem spočíva už v troskách!

Ako mnohí ľudia sa potkli a spadli, lebo im viac nebolo možné nasledovať vlastný zmysel starých slov: „Najskôr sa sám odovzdaj, potom sa znovu zrodíš, silný v duchu a zachvievajúci sa v netušených výškach.“

„Odovzdaj sa“ – neznamená vo všetkej jednoduchosti nič iné než: Nasmeruj svoje vlastné myšlienky podľa Božej vôle, zanechaj svoje chcenie aj svoju vôľu tak, potom sa sám prekonáš, ponesieš sa do svetlých výšin, lebo si, teda svoje vlastné ľudské myslenie položil do vyššej Božej vôle a tým si sa odovzdal. Potom zostane takto konajúci ľudský duch plne vedomý a stane sa silnejší než by sám kedy mohol byť, lebo Božia sila je preto s ním vo všetkom a pôsobí!

Teraz viac než kedykoľvek predtým opatrujte svoje myšlienky a jazyky, vy ľudia, bráňte sa proti každému vyklíčeniu tichej zlej mienky a falošného chápania alebo úsudku, ktoré môže spočívať vo vašich slabostiach. – Cvičte sa a udržujte sa bdelí!

Keď tvoj hnev často volá do neba a tvoja duša prosí o silu pokory, potom je to Môj hlas, ktorý ťa podnecuje; lebo máš sa naučiť seba ovládať a aj sa rozhnevať, a tvoja sila musí byť taká veľká ako tvoj hnev a tvoja pokora taká veľká ako tvoj hnev.

Jasným sa stane ešte všetko, čo skrýva zakalené, a navonok sa zármutok vytiahne udalosťami často v najnerozvážnejších sekundách a príležitostne sa objavujúc v najbezvýznamnejších okamihoch a dejoch.

Ak budete živí vo vás a ak uchopíte pre seba aj pre iných to podstatné a správne okamžite cítením, tak stojíte v zákone. Slovo býva vo vás, žijete aj vy v ňom? Len potom môže vo vás prebývať pravda, ak spravíte vo svojom bytí pre ňu priestor a zachováte po celý čas. Potom zostanete aj vy živí, inak nie.

Kam sa pozriem, vidím ešte úzko ohraničené krajiny, hranice, ktoré ešte nie sú pohyblivé. Všetko spoznať, prežiť a pochopiť a na tom nahor vyrasť, to je požiadavka PÁNA.

Avšak tým málo, ktorí sú ochotný poslúchať, buď povedané: „Nákazy môžu len tam zúriť, kde sa im na to uvoľnila cesta. Záplava nestúpa o palec2 vyššie, než sa vopred určilo. Oheň z lona Zeme a zhora nevrhá svoju skazu na žiadne okolie široko-ďaleko inak, než je to dovolené. Búrky hučia svojou presne určenou cestou. A keď doteraz pevná Zem sa kolíše, keď vrchy sa zrúcajú, nové vystávajú, keď celé oblasti smerujú do skazy … nič sa nedeje bez pevného vedenia Božskej vôle! Toto nech vám ostane ako útecha! 2)

1)
Poznámka prekladateľa: Ide o fotóny, častice sprostredkujúce elektromagnetickú interakciu. Koncom 19. storočia prišli fyzici s teóriou, že elektromagnetické žiarenie (svetlo) sa šíri po určitých kvantách (množstvách) a neskôr sa prišlo na to, že tieto kvanta (množstvá) sú častice fotóny.
sk/sbornik3/o_zarici_hvezde.txt · Poslední úprava: 01.10.2015 00:15 autor: Marek Ištvánek